Projekti

RAS: Preduzetnicima 140 miliona dinara za konkurentnost

Razvojna agencija Srbije raspisala je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji, ukupne vrednosti 140 miliona dinara, Preduzetnici mogu da računaju na 50 odsto sufinansiranja projekta, odnosno maksimalno do dva miliona dinara podrške.

Ideja programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti u cilju povećanja izvoza i osnaživanja sektora mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika.

Program je namenjen preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili preradom, a sufinansiraće se projekti koji se odnose na: uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda; usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa; razvoj tehnoloških procesa, proizvoda ili usluga; individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

Prijave na projekat se podnose lično ili preporučenom poštom u Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Konkurs traje do utroška sredstava.

Spisak akreditovanih Regionalnih razvojnih agencija kao i ostali detalji konkursa mogu se pronaći na internet stranici Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!