Propisi

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti nije primenljiv na kredite u „švajcarcima“

Ono što najviše muči privrednike su česta promena propisa i nenaplativa potraživanja.  Kad je reč o bankarskom  pravu, aktuelna tema su krediti sa valutnom klauzulom, ali što se tiče kredita u švajcarskim francima, nema osnova za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti.

Advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ kroz višedecenijsko iskustvo rešavala je brojne probleme privrednika, a njihovi saveti u oblasti privrednog, bankarskog i korporativnog prava, bili su dragoceni za unapređenje poslovanja mnogih kompanija. Ono što najviše muči privrednike su česta promena propisa i nenaplativa potraživanja.  Kad je reč o bankarskom  pravu, aktuelna tema su krediti sa valutnom klauzulom, ali što se tiče kredita u švajcarskim francima, nema osnova za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti, jer je  ugovorna obaveza u toj valuti ostala ista, bez obzira na promenu kursa dinara, ističe Ivana Maraš, advokat u advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“, sa kojom smo razgovarali.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Advokatska kancelarija Aleksic sa saradnicimahttp://lawofficealeksic.rs

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!