Ljudski resursi

Razvojni projekti - najpametnija investicija

Trend na tržištu je takav da se kompanije još uvek opredeljuju za jedan, dva dana treninga za rukovodioce, očekujući magalomansku promenu za tu sitnu investiciju, koju su uložile u par rukovodilaca. Kao rezultat takvog skromnog razvoja, vrlo često dobijamo nezadovoljstvo kompanija rezultatima, nezadovoljstvo konsultantskim radom i sada potrebom „repariranja“ efekta niza pogrešnih odluka.

Pored nedostatka poverenja u proces razvoja, izgubljenog vremena i energije, dolazi i do pada motivacije samih zaposlenih da iznova kreću sa učenjem ili situacijama u kojima učenje treba da se desi u mnogo kraćem roku, bez određene strukture i plana. Dakle, ad hoc. Ovakvo učenje ume s vremena na vreme da da neki efekat, koji je najčešće kratkog daha.

Onda se postavlja pitanje zašto razvojni projekat, koji su njegovi benefiti za pojedinca, kompaniju i samo tržište? Pre svega, struktuirani, planirani, sistematični razvoj koji prati potrebe pojedinca, tima, kompanije i samog tržišta nosi sa sobom veći stepen kontrole, manji stepen stresa i veći smisao, a sa njim i viši stepen angažovanosti i truda u samom procesu učenja.

„Ponavljanje je majka znanja“ je svima dobro poznat izraz- dodala bih još „smisleno i posvećeno“ ponavljanje- jer kad imate projekte u etapama, svaki naredni korak započinje osvrtom na prethodna dešavanja, ostavlja prostor za razrešenje nedoumica i eventualnih neuspeha (jer će ih sigurno biti u procesu adaptacije na nova ponašanja i situacije) i takođe mogućnost da se izmeni planirani proces razvoja, ukoliko se dođe do zaključka da postoji potreba za nekim segmentom koji nije inicijalno predviđen planom projekta.

Još jedan od benefita, koji često ostane u drugom planu, zbog fokusa kompanija na rezultate, jeste i svojevrsno povezivanje učesnika sa drugim učesnicima, bolje razumevanje funkcionisanja drugih struktura i timova u organizaciji (i/ili izvan nje), odnosno sticanje šire slike, koja ume da promeni i perspektivu iz koje posmatramo iste situacije.

Neka vam izreka „Non multa, sed multum“ bude podsetnik za kreiranje programa, koji će sa manjem brojem struktuiranih sati razvoja doneti najveći efekat za sve . 

 

Jelena Jeremić, H.art Development Center

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!