Ljudski resursi

Rešavamo zablude: Ljudski resursi su selekcija zaposlenih, zar ne?

Čak 93% ispitanih misli da su ljudski resursi služba koja samo obavlja razgovore sa potencijalnim novo-zaposlenima. Šta vi mislite?

Za početak, ljudski resursi su svi ljudi koji čine organizaciju i doprinose njenom radu.

Dajte malo vremena da se ovo slegne. Kada se kaže ljudski resursi, prva asocijacija ne treba da bude služba, već ljudi koji su deo organizacije. OK? Možemo dalje?

Služba ili sektor ljudskih resursa u okviru organizacije služi da obezbedi adekvatne ljude koji će činiti organizaciju i omogućiti organizaciji da tako dostigne svoje ciljeve.

- Pa upravo. Bavi se selekcijom zaposlenih.

Opet greška.

Jedan od osnovnih ciljeva HR službe, vezano za radna mesta, je da obezbedi adekvatnu popunjenost radnih mesta u organizaciji. To znači da obezbedi da u firmi radi potreban broj ljudi, da oni imaju adekvatno znanje i motivaciju za obavljanje poslova i dostizanje ciljeva.

- Pa, opet kažete isto. Služba to radi kroz selekciju zaposlenih.

Opet greška. Nije da to nije jedan od načina, ali daleko od toga da je jedini ili da je najefikasniji.

Daleko veći problem od neefikasnosti korišćenja samo jedne metode je što se često (čak 93 odsto) na ljudske resurse gleda samo kroz selekciju, pa menadžment firme nije zadovoljan rezultatima te službe i gledaju na nju kao na trošak, koji moraju da imaju. Kao i na infostan. Ista stvar. Ovo dovodi do toga da ne vide potrebu, ni prostor da se ova služba širi i radi ono što bi trebala, a to je da obezbedi da firma funkcioniše bolje i efikasnije, između ostalog i kroz adekvatnu popunjenost radnih mesta.

- Da, dobro, eto je selekcija.

I opet greška. Kada treba da se obezbedi popunjenost radnih mesta eksterna selekcija je jedna od poslednjih alata, koji je na raspolaganju. Pre toga, dolaze planski razvoj zaposlenih, interna selekcija, otvoren razgovor sa zaposlenima, motivacija, merenje učinka, nagrađivanje, korektivne aktivnosti, a da ne ulazim i u upravljanje performansama što ljudi, što organizacije. A zaista je nekada potrebna i eksterna selekcija, samo i tu postoji lista preventivnih aktivnosti koje treba uraditi pre same selekcije.

- Aha. Sada je jasno, tome služe ljudski resursi.

Da se opet vratim na početak, tome služi služba ljudskih resursa.

Ali to čak i nije najveća korist ovakve službe. HR služba pruža najvišem menadžmentu neprocenjive podatke o radu zaposlenih, mogućnostima organizacije i nezamenjivu podršku organizaciji i poslovanju firme. Ona treba da pomogne da se firma uredi u pogledu zaposlenih tako da se u svakom trenutku zna kako organizacija izgleda i zašto neko radi neki posao. I da, legitiman odgovor je „za sada nemamo boljeg, ali to ne ugrožava rad firme i radimo na tome da ga naučimo da bude bolji“.

I nikako ne smemo da zaboravimo podršku koju ova služba treba da pruži rukovodiocima vezano za upravljanje ljudima koje vode tj. ljudskim resursima, koji su im dati na upravljanje. Nekada rukovodioci ne znaju kako da pravilno isprate sve aktivnosti i zato je tu HR služba da im u tome pomogne.

I onda, tako posmatrana, ta služba nije trošak, nije moranje, nego je deo firme koji štedi mnogo materijalnih resursa upravo kroz adekvatno korišćenje ljudskih resursa. A znate ko je onda zadovoljan? Neka to bude pitanje za sledeću anketu.

 

Ivan Marković, iConsult

 

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!