Softver

Rešenje za elektronsko bankarstvo – moćan, ali nedovoljno iskorišćen poslovni alat

Razvojem novih tehnologija i njihovom primenom u svim društvenim sferama, mnoge poslovne navike smo trajno zamenili novim, modernijim i efikasnim IT alatima. Najveći broj kompanija u Srbiji svakodnevno koristi rešenje elektronskog bankarstva i skoro da je nezamislivo, da ozbiljna kompanija naloge za plaćanje ispisane na „virmanima“, predaje na šalteru svoje poslovne banke.

Igrajući tržišnu utakmicu sa konkurencijom, kompanije uvek moraju da idu korak dalje i stalno nalaze načine da povećavaju efikasnost svojih procesa i prave značajne uštede. E-banking je jedan od moćnih alata, čiji potencijal nije maksimalno iskorišćen. Inovativna rešenja elektronskog bankarstva omogućavaju automatizaciju mnogih procesa u finansijama i automatsku razmenu elektronskih dokumenata između banaka i preduzeća.

Iako po izvode po računima poslovnih banaka, ne idemo više do lokalnih ekspozitura, njihovo knjiženje i dalje zahteva značajne resurse unutar službi finansija u kompanijama. Isto važi i za naloge za plaćanje u zemlji i inostranstvu. Na tržištu već postoje e-banking aplikacije, koje se povezuju sa ERP sistemom u kompaniji i omogućavaju automatsko knjiženje izvoda, kao i automatsko kreiranje platnih naloga direktno iz ERP-a, bez manuelnih aktivnosti korisnika. Sve češći nalazi revizije za cilj imaju povezivanje i automatsko prebacivanje naloga iz ERP-a u e-bank platformu. Razlog je sigurnost i konzistentnost podataka unutar poslovnog softvera u kompaniji, što se uz moderne e-bank platforme svakako postiže. Ova rešenja nude mogućnost praćenja uplata u realnom vremenu, što je naročito značajno za kompanije, čije se poslovanje zasniva na avansnim uplatama kupaca. Pored navedenih stvari, e-banking se može koristiti za kreiranje raznih analitičkih i izveštaja o tokovima novca u realnom vremenu.

Uzimajući u obzir opisane mogućnosti koje nude, ne iznenađuje činjenica da sve veći broj kompanija implementira napredne e-banking platforme, koje prate trendove modernog poslovanja i sve manuelne procese menjaju automatskim. U veoma bliskoj budućnosti biće nezamislivo da konkurentna, moderna i uspešna kompanija unosi naloge za prenos direktno u e-banking softver ili da izvode banaka knjiži ručnim unošenjem promena u svoj ERP.

 

Branko Milikić, menadžer poslovnog razvoja „Halcom“

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!