Najava

Seminar Međunarodna trgovina - Uvoz-izvoz

Ako ste zainteresovan za spoljnu trgovinu , razmišljate o samostalnom organizovanju uvoza-izvoza ili poslujete u oblasti spoljno-ekonomske aktivnosti, možete da poseti ovaj seminar koji se održava 20.aprila u Privrednoj komori Beograda.

TOP & Co poslovna korporacija poziva sve da posete njihov jednodnevni semnira na temu uvoza i izvoza koji obuhvata:

- Teoretski deo sa predavačem koji poseduje višegodišnje praktično iskustvo
- Prikaz trenutno potrebne dokumentacije i važećih zakona
- Diskusija i analiza situacija za koje ste zainteresovani, razmena mišljenja, pronalaženje najoptimalnijih rešenja za probleme i poteškoće koji su vam relevantni.

CILJNA GRUPA

- Direktori i menadžeri inostranih ekonomskih departmana.
- Brend-menadžeri, menadžeri departmana za uvoz.
- Direktori i menadžeri departmana za nabavku.
- Menadžeri i zaposleni u preduzećima specijalizovanim za uvoz.
- Direktori i zaposleni u trgovačkim kompanijama koji žele da pokrenu međunarodnu trgovinu.

PROGRAM SEMINARA

1. Spoljnotrgovinska aktivnost. Kako početi. Delovanje korak po korak.
2. Marketing pretraživanja.
3. Različite šeme za organizovanje uvoza.
4. Različite šeme za organizovanje izvoza.
5. Obračun troškova prilikom organizacije spoljnotrgovinskih aktivnosti.
6. Spoljno-ekonomski sporazum. Vrste ugovora.
7. Različiti oblici plaćanja nerezidentima. Analiza najčešćih oblika plaćanja. Prednosti i mane svakog od njih.
8. Incoterms 2010. Carinski režimi.
9. Promet dokumenata prilikom sprovođenja inostranih ekonomskih operacija.
10. Sve vrste logistike. Optimizacija logističkih šema.
11. Carinjenje tereta. Obračun plaćanja carine.
12. Carinska skladišta.
13. Ofšor.
14. Sertifikacija, inspekcija, osiguranje, tehnička kontrola.

RASPORED

Prijava od 9:00h do 9:30h
Sa početkom od 9:30h
Kraj zvaničnog dela u 16:30h.
16:30 - 19:00 Razmena mišljenja sa predavačem, analiza praktičnih situacija. Odgovori na pitanja.

Zvanični jezik seminara je engleski i biće obezbeđen simultani prevodilac.

Cene karata

Kotizacija iznosi 300,00 EUR po učesniku
Za prvih desetoro polaznika koji kupe kartu cena je 200,00 EUR
U cenu su uključeni: 
- Sav metodološki materijal, primerci potrebnih dokumenata i instrukcije za njihovo popunjavanje. 
- Informacije u okviru programa konsultacija.
- Analiza praktičnih situacija i razmena mišljenja sa predavačem.
- Ručak, kafa, dezerti.
- Svaki učesnik dobija komplet računovodstvenih dokumenata.

 Više informacija o organizatoru ovog događaja možete da pronađete na: topenko.com

 
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!