Obrazovanje i posao

Seminar: “Metodologija uspostavljanja KPI Sistema”

Seminar se održava 24. maja 2018. godine u hotelu “Heritage”.

KPI su ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti) i merila koja podržavaju poslovnu strategiju i uspešno poslovanje preduzeća i odražavaju meru uspešnosti poslovanja i održivost poslovne strategije preduzeća.

Kako da KPI budu vezani za strateške ciljeve kompanije kojima ćete istovremeno pratiti planirani i realizovani učinak? Kako KPI služe za merenje poslovne funkcije kao profit centra ili cost centra? Kako u Vašoj kompaniji merite pojedinačnu aktivnost, pojedinačni proces ili pojedinačni učinak zaposlenog? Kako da prepoznate i izgradite merljive i upotrebljive indikatore uspešnosti?

Pripremili smo seminar na kojem ćete pomoću primera iz prakse uspešnih kompanija lakše prepoznati koje KPI je korisno da uvedete u Vašoj kompaniji, kako da postavite željene ciljeve i razvijate precizne strateške, operativne i razvojne KPI.

Broj učesnika je ograničen.

METODOLOGIJA USPOSTAVLJANJA KPI SISTEMA

-interaktivni seminar-

Predavač: Biljana Lazarević, Senior consultant kompanije Casa Forte i na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Businesses) sa dugogodišnjim radnim iskustvom u privredi i bankarskom sektoru u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama.

24. maj 2018. od 10 do 14h u prijatnom ambijentu hotela Heritage****

 Na seminaru ćete naučiti:

  • - Kako identifikovati 1-3 KPI pitanja za svaki strateški cilj sa strateške mape preduzeća
  • - Kako obezbediti da KPI budu povezani
  • - Kako obezbediti da je KPI fokusiran na sadašnjost i na budućnost
  • - Kako koristi KPI pitanja koja vode do isporuke relevantnih i značajnih informacija
  • - Kako koristi pitanja kojima se meri gde je neophodno podesiti postojeće KPI
  • - Razmena iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media 

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima, vlasnicima preduzeća, šefovima sektora, timovima zaposlenih, mendžerima, zaposlenima koji su odgovorni za planiranje, zaposlenima koji rade na analizi i kreiraranju strategije preduzeća, zaposlenima koji rade na analizi budžeta i svima koji žele da razmotre najbolje praktične ideje za unapređenje KPI sistema, kao i onim zaposlenima koji su zainteresovani za efikasno i efektivno postizanje željenih prodajnih rezultata.

TEME SEMINARA:

1.   Metodologija za sagledavanje poslovnih procesa I identifikovanje ključnih poslovnih procesa

2.   KPI – Ključni indikatori uspešnosti (neuspešnosti) poslovnih procesa
2.1 Tok definisanja KPI
2.2 Vrste KPI (strateški, operativni, razvojni)
2.2 Aktivnosti koje prate definisanje KPI

3.   Primeri kompanija u kojima je implementiran KPI sistem

Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDV
Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)
*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Prijavite se na seminar:

  • Telefon: 011 329 2963, 060 329 2963
  • E-mail: prodaja@forum-media.rs
  • Fax: 011 208 1924

 

Organizator:

Forum Media d.o.o. Beograd

Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!