Obrazovanje i posao

Seminar na temu: "Uspostavljanje KPI sistema" u organizaciji kompanije Forum Media

Interaktivni seminar 24.maj 2018. u hotelu Heritage****Uspostavljanje KPI sistema.

Definisanje ključnih indikatora poslovanja je neophodno u poslovanju. Istraživanja pokazuju da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja kroz različite koncepte i metodologije. KPI su ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti) i merila koja podržvaju poslovnu strategiju i uspešno poslovanje preduzeća i odražavaju meru uspešnosti poslovanja i održivost poslovne strategije preduzeća. 

Predavač će Vam predočiti kako da KPI budu vezani za strateške ciljeve kompanije, ali istovremeno da budu pokazatelji kojima se prati planirani i realizovani učinak. Na taj način KPI služe za merenje uspešnosti preduzeća, ili jednog dela preduzeća (poslovne funkcije kao profit centra ili cost centra, pojedinačnu aktivnost, pojedinačni proces ili pojedinačni učinak zaposlenog). Kako kompleksne KPI za potrebe strateškog upravljanja definisanih kroz strateške mape i matrice treba prilagoditi da budu razumljivi običnom radniku, odnosno izvršiocu.

Broj učesnika je ograničen.

METODOLOGIJA USPOSTAVLJANJA KPI SISTEMA
-interaktivni seminar-

Predavač: Biljana Lazarević, Senior consultant kompanije Casa Forte i na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Businesses) sa dugogodišnjim radnim iskustvom u privredi i bankarskom sektoru u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama 24. maj 2018. od 10 do 14h u prijatnom ambijentu hotela Heritage****

Benefiti učešća na seminaru: 
Postoji ispravan i pogrešan način za izvođenje KPI, i svaki KPI treba da bude odgovor na neko pitanje, ukoliko to nije onda je pogrešan
Postoji ispravan i pogrešan način za izvodjenje KPI, i svaki KPI mora da sledi neka akcija, ukoliko to nije onda je pogrešan
KPI su glavni činioci izveštaja za menadžment. 

Kome je namenjen seminar:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima sektora, zaposlenima i svima ostalima koji su zainteresovani za efikasno i efektivno postizanje željenih prodajnih rezultata.

Na seminaru ćete naučiti:

  • Metodologiju ispravnog uvođenja KPI u preduzeće
  • Kako Identifikovati 1-3 KPI pitanja za svaki strateški cilj sa strateške mape preduzeća
  • Kako obezbedi da KPI budu povezani
  • Kako obezbediti da je KPI fokusiran na sadašnjost i na budućnost
  • Kako koristi KPI pitanja koja vode do isporuke relevantnih i značajnih informacija
  • Kako koristi pitanja kojima se meri gde je neohodno podesiti postojeće KPI
  • Razmena iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media

TEME SEMINARA:

1.   Metodologija za sagledavanje poslovnih procesa I identifikovanje ključnih poslovnih procesa
2.   KPI – Ključni indikatori uspešnosti (neuspešnosti) poslovnih procesa

2.1 Tok definisanja KPI
2.2 Vrste KPI (strateški, operativni, razvojni)
2.2 Aktivnosti koje prate definisanje KPI

3.   Primeri kompanija u kojima je implementiran KPI sistem

Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDV
Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik) 
*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara! 
Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Rezervišite svoje mesto na seminaru:

Telefon: 011 329 2963, 060 329 2963

Imejl: prodaja@forum-media.rs

Faks: 011 208 1924

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!