Finansijske usluge

Šoškić: Ovoliko jačanje dinara nije smelo da se desi

Profesor ekonomije Dejan Šoškić izjavio je da je glavni razlog jakog dinara restriktivna monetarna politika u Srbiji.

“Mi smo imali inflaciju koja je bila ispod donje granice inflacionog cilja sa relativno visokim kamatnim stopama u dinarima i sa drugim elementima monetarne politike koji bi se mogli tumačiti da su bili restriktivniji nego što je bilo nužno. I to je u tom trenutku davalo rezultat koji su mnogi želeli, a to je stabilnost deviznog kursa”, objasnio je Šoškić.

Bivši guverener NBS dodaje da se sada, međutim, vidi da takva politika ima svoju cenu koja je dovela do jačanja dinara. 

“I ono što je vrlo važno, moramo reći, restriktivnija monetarna politika ima za posledicu ne samo jačanje dinara nego, sa druge strane, i manju ekonomsku aktivnost u zemlji”, upozorava Šoškić. 

Jačanje domaće valute smanjuje konkurentnost domaćih proizvoda i usluga na međunarodnom i domaćem tržištu. Ovakva situacija pogoduje svim uvoznicima i svim dužnicima u evrima, koji imaju prihode u dinarima, ali i špekulatnima koji zarađuju na kursnoj razlici. 

Jačanje dinara, tvrdi Šoškić, destimuliše priliv investicija i jačanje izvoza. 

“Suština srpskog problema i rešenja jeste konkurentna privreda i izvoz, a tome svakako ne doprinosi jačanje domaće valute, koje nije utemeljeno na velikom izvoznom potencijalu ili uspehu u međunarodnoj razmeni nego iskuljučivo restriktivnom politikom i prilivom špekulativnog (kratkoročnog) kapitala”, navodi on. 

Šoškić smatra da ovoliko jačanje dinara nije smelo da se desi, posebno u situaciji kada imamo veću inflaciju u Srbiji nego u Evrozoni. Tvrdi da Srbija mora da se usaglasi o tome kakvu monetarnu politiku će voditi, u suprotnom ova situacija, koja ne odgovara domaćoj privredi, može potrajati 

“Mi tvrdimo da gađamo na inflaciju, a u stvari sve vreme gađamo kurs”, tvrdi Šoškić.

 

Izvor: b92

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!