Društvo

Srbija na 17. Međunarodnom bijenalu arhitekture u Veneciji

Paviljon Srbije na 17. Međunarodnom bijenalu arhitekture u Veneciji otvorila je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković ističući da postavka „Osmi kilometar“ autorskog tima „Moderni u Beogradu“ uverljivo svedoči o tome da je Srbija još jednom pokazala da stvaralaštvom i imaginacijom može da pruži vredan doprinos u suočavanju sa globalnim pitanjima našeg vremena.

 „U tom pogledu, pored predstavljanja nacionalne arhitekture na međunarodnoj sceni, ‘Osmi kilometar' istovremeno potvrđuje vizionarsku ulogu umetnosti. Ta uloga joj daje moć da u teškoćama i izazovima svog vremena pronađe izvor inspiracije i da, čak i u onom što deluje potrošeno, razvije klicu novog“, istakla je Gojković.

Ministarka kulture i informisanja je ocenila da izložba tima, koji čini osam mladih i talentovanih arhitekata, na višeslojan način odgovara na ovogodišnji slogan Bijenala: „Kako ćemo živeti zajedno?“ 

„Odgovor na to pitanje, kroz umetnički koncept izložbe, predstavlja iskorak u prostor post-industrijskog grada Bora, u kome se metaforično ‘nudi i nagoveštaj budućih rešenja urbanog razvoja’“, primetila je Gojković.

„Tako se još jednom potvrđuje suštinski značaj arhitekture za našu budućnost. Od samog nastanka gradova, njihova sudbina i razvoj usko su povezani sa sudbinom čovečanstva. Zato ne treba da čudi to što u razvoju gradova tražimo odgovor na pitanje zajedničke budućnosti“, podvukla je Gojković.

Srbija na Bijenalu arhitekture samostalno nastupa od 2006. godine i ovo je za Srbiju jedan od najvažnijih kulturnih događaja na međunarodnom planu. „Zahvaljujući viziji kneza Pavla Karađorđevića, danas imamo priliku da se u ime Republike Srbije okupimo u ovom divnom prostoru“, rekla je ministarka kulture i informisanja. 

Komesar izložbe Slobodan Jović rekao je da je tema Bijenala ”Kako ćemo živeti zajedno?”, Hašima Sarkisa, kustosa 17. Međunarodnog bijenala arhitekture, od 2019. godine, kada je postavljena, do danas dobila nova značenja i nova čitanja, a da je ukazala na urgentnu potrebu za novim promišljanjima o građenoj sredini.

“Grad možemo posmatrati kao društveni dogovor, a ubrzanje u promišljanju novog društvenog dogovora mora biti jednako ubrzanju tehnološkog razvoja, sve negativnijeg uticaja čoveka na životnu sredinu i konstantnih društvenih promena”, primetio je Jović i dodao da grad definišu i kultura i identitet ljudi koji u njemu žive.

Ispred osam mladih autora izložbe "Moderni u Beogradu" obratila se Dalia Dukanac koja je istakla da su na temu Bijenala odgovorili na primeru Grada Bora, koji se razvijao u zavisnom odnosu sa njegovom glavnom privrednom delatnošću – rudarstvom i objasnila da stanovnici Bora u svakodnevnom govoru iskazuju pojedinačna mesta grada kroz meru njihove udaljenosti od rudarskog površinskog kopa Bor ka jugu.

Precizirala je da je odatle potekla tema projekta „Osmi kilometar“, koji predstavlja budućnost grada Bora na metaforičkom nivou.

Autorski tim „Moderni u Beogradu“čine arhitekte: Iva Bekić, Irena Gajić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović i Petar Cigić.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!