Finansijske usluge

Srpska ekonomija zavisna od dešavanja u svetu

Srbija nije izolovano ostrvo i sva dešavanja na globalnom planu itekako se odražavaju na domaću privredu. U prethodnom periodu značajan uticaj imale su monetarne politike FED-a i ECB, ali ne treba zaboraviti ni politička dešavanja, koja, u većoj ili manjoj meri, ostavljaju posledice na ekonomiju Srbije. Čini se, ipak, da najveći efekat imaju odnosi sa zemljama u okruženju, jer svaka incidentna situacija smanjuje izvozni prihod, pošto je spska privreda ekonomski najjače povezana sa tim državama.

Na međunarodnom finansijskom tržištu u prethodnom periodu u fokusu je bila godišnja konferencija američke centralne banke FED, jer se očekivalo da bude doneta odluka o povećanju kamatnih stopa. Iako do toga formalno nije došlo, finansijski stručnjaci očekuju da će kamate do kraja ove ili početkom sledeće godine biti povećane. Tome u prilog ide i govor predsednice FED-a Dženet Jelen, koja je istakla da SAD napuštaju politiku kvantitativnih olakšica i postepeno prelaze na ortodoksnu monetarnu politiku. Razlog za to leži u činjenici da je, prema oceni Jelen, dosadašnja politika ispunila svrhu, jer je dinamika rasta BDP-a na zadovoljavajućem nivou, a stopa nezaposlenosti niska. Zbog toga bi, prema proceni analitičara, u narednom periodu trebalo očekivati novu monetarnu politiku, a kvantitativne olakšice,  bile bi svedene samo na kupovinu korporativnih hartija od vrednosti.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!