Razvoj

Šta je biznis plan?

U najširem smislu, biznis plan predstavlja bilo kakav, kraći ili duži, pregled planiranih aktivnosti uz procenjene finansijske efekte tih aktivnosti. Međutim, u praksi biznis plan se odnosi na vrstu formalnog dokumenta, koji sadrži informacije o investitoru, planiranom investicionom projektu i finansijskim efektima projekta.

Biznis plan se prilagođava potrebama korisnika, odnosno lica koje će čitati dokument, a to mogu biti uprava kompanije, potencijalni kreditori, investitori, vladine i nevladine organizacije koje će projekat finansirati itd.  U nastavku teksta ćemo opisati glavne delove biznis plana, koji investitori podnose Razvojnoj agenciji Srbije u cilju konkurisanja za subvencije za otvaranje radnih mesta:

1. Opis projekta: opšte informacije o investiciji – lokacija, ciljevi investicije, način realizacije (npr greenfield);

2. Analiza razvojnih mogućnosti: opšte informacije o investitoru i njegove reference, tržišni položaj, dosadašnje iskustvo u investicionim projektima sličnim projektu kojim se konkuriše za sredstva, tehnička i kadrovska opremljenost;

3. Analiza tržišta i plan prodaje: analiza tržišta plasmana i nabavke, planovi prodaje proizvoda i nabavke repromaterijala. Neophodno je istaći da je u ovom delu neophodno identifikovati prodaju i nabavku koji će nastati isključivo usled pokretanja projekta, kako bi se izvršila adekvatna ocena performansi projekta;

4. Asortiman i tehnološki procesi: plan proizvodnje po vrstama proizvoda, opis proizvodnog procesa, kao i proizvodne opreme i nekretnina koji će biti uloženi u projekat;

5. Plan zapošljavanja: pregled novih radnih mesta koja će biti otvorena i pripadajućih troškova zarada. U ovom delu se daju i informacije o obuci radne snage;

6. Analiza lokacije: na makro i mikro nivou;

7. Mere zaštite: opis uticaja projekta na životnu sredinu, bezbednost i zdravlje ljudi i pregled zaštitnih mera;

8. Ekonomsko – finansijska analiza: obračun prihoda i rashoda koji će proisteći iz projekta, pregled izvora finansiranja projekta. Takođe, u ovom delu se vrši projekcija poreza, doprinosa i ostalih javnih prihoda koje će ubirati država po osnovu projekta;

9. Finansijsko – tržišna ocena: projektovanje finansijskih izveštaja projekta i obračun dinamičkih i statičkih pokazatelja projekta;

10. Analiza osetljivosti: ’’Koliko se performanse projekta menjaju usled promena inputa?’’

11. Uticaj podsticaja na realizaciju projekta: ’’Kako će se performanse projekta poboljšati dobijanjem subvencija?’’

Srećko Ćosović,

WTS Porezi i Finansije, Konsultant

 

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!