Šta može biti predmet izvršenja kod fizičkog lica kao dužnika?

Predmet izvršenja kod fizičkog lica mogu biti sve stvari i sva prava, koje ono poseduje (pokretnosti i nepokretnosti, zarada, penzija), s tim što to nikada ne mogu biti stvari izvan prometa (npr. električna energija, municija, lekovi, proteze), kao ni objekti, oružje i oprema, koji su namenjeni odbrani i bezbednosti Republike Srbije.

Advokatska kancelarija Gotovachttp://advokatigotovac.com/

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!