Pretpostavimo da ste vlasnik kompanije za distribuciju alkoholnih pića ’’Distribucija pića d.o.o.’’. Osnivate lanac kafića, kompaniju ’’The Lounge and bar d.o.o.’’. Ove dve kompanije su povezana lica, s obzirom da ih kontrolišete putem kapitala.

Odlučujete da lanac kafića snabdevate preko svoje distributivne kompanije. S obzirom da lanac kafića tek počinje sa poslovanjem, ostvaruje gubitak. Iz tog razloga, odlučujete da kompaniji ’’The Lounge and bar d.o.o.’’ prodajete pića po nižim cenama u odnosu na cene po kojima prodajete drugim lancima kafića i lokalima. Posledica ovakve odluke je da će ’’Distribucija pića d.o.o.’’ u transakciji sa ’’The Lounge and bar d.o.o.’’ ostvarivati niži profit, nego u slučaju kad bi ove dve kompanije bile nezavisne. Samim tim, poreska osnovica kompanije ’’Distribucija pića d.o.o.’’ je niža. Kako će poreske vlasti Republike Srbije reagovati na ovakvu transakciju?

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!