Društvo

Svetski dan mentalnog zdravlja

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, predstavlja najvažniju globalnu kampanju za podizanje svesti o značaju mentalnog zdravlja, a ove godine se obeležava pod sloganom „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, ranjivoj i u velikoj meri stigmatizovanoj i marginalizovanoj društvenoj grupi, smatrajući da je potrebno kreirati okruženje u kome se mentalno zdravlje poštuje, neguje i unapređuje, gde svi imaju jednake mogućnosti da dožive mentalno blagostanje i gde svako može da dobije zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna.

Stoga je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, nakon društvenih dijaloga na temu mentalnog zdravlja, koji su održani 2021. i 2022. godine, formiralo Radni tim za mentalno zdravlje koji čine eminentni predstavnici iz te oblasti. 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će u okviru Programa „75 dana za 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima“, zajedno sa predstavnicima  drugih ministarstava, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, realizovati niz aktivnosti među kojima će mentalnom zdravlju biti posvećena posebna pažnja. Već 20. oktobra 2023. organizovaćemo u Novom Sadu društveni dijalog „Mentalno zdravlje mladih“  i  panel diskusiju „Sistemska podrška mladima u borbi protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i prevenciji bihevioralnih bolesti zavisnosti“, u okviru Festivala mentalnog zdravlja.

Sa stanovišta korpusa ljudskih prava, mentalno zdravlje je jedno od osnovnih ljudskih prava i spada u red ključnih resursa, značajan je faktor prosperiteta, socijalne pravde i socijalne kohezije društva o čemu govori i ključni strateški dokument Republike Srbije o zaštiti mentalnog zdravlja.

Svetska zdravstvena organizacija definiše mentalno zdravlje kao stanje blagostanja u kome svaki pojedinac ostvaruje svoj potencijal, može da radi produktivno i plodonosno i u stanju je da doprinosi svojoj zajednici. Mentalno zdravlje podrazumeva skladan odnos u samoj ličnosti, u emocionalnom, intelektualnom i socijalnom smislu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!