Predstavljamo

Terenski saradnik – Inovativna preventivna usluga

Podrška Trag fondacije kroz program „Pokret Polet” omogućila je uvođenje terenskog saradnika, transformišući živote osetljivih populacija u Šapcu.

U gradu Šapcu, lokalna zajednica se suočavala sa izazovom pružanja adekvatne socijalne zaštite osetljivim grupama. Ove grupe, uključujući starije osobe, osobe sa invaliditetom i porodice u riziku, često su bile isključene iz društva zbog nedostatka odgovarajućih usluga. Upravo ovde je Asocijacija DUGA prepoznala potrebu za inovativnim pristupom - uvođenjem usluge terenskog saradnika.

Pre nego što je usluga terenskog saradnika uvedena, mnoge porodice nisu imale pristup neophodnim socijalnim i zdravstvenim uslugama. Ove populacije su često ostajale nevidljive za sistem, bez mogućnosti za podršku i pomoć. To je stvorilo ozbiljne socijalne i zdravstvene probleme, povećavajući rizik od socijalne isključenosti.

Kroz program „Pokret Polet”, Trag fondacija je podržala Asocijaciju DUGA u naporima da osnaže lokalnu zajednicu i uvedu terenskog saradnika kao novu, ekonomičnu i dostupnu uslugu socijalne zaštite. Uz podršku Trag fondacije, tim Asocijacije DUGA je radio na istraživanju potreba osetljivih grupa, organizovanju sastanaka sa donosiocima odluka i realizaciji outreach akcija.

Terenski saradnici su postali ključna veza između osetljivih grupa i dostupnih usluga. Oni su radili na terenu, direktno u zajednicama, obezbeđujući informacije, podršku i povezivanje sa potrebnim resursima. Kroz istraživanja, panel debate i konferencije, Asocijacija DUGA je uspešno argumentovala promenu politike i postigla priznanje ove usluge u lokalnim javnim politikama.

Rezultati su bili impresivni. Kroz 8 outreach aktivnosti u aprilu i maju 2023. godine, terenski saradnici su obezbedili podršku za mnoge porodice u riziku. Na panel debati u maju 2023. godine, gde su učestvovale 43 osobe iz različitih sektora, predstavljen je uspeh usluge terenskog saradnika. Najveći uspeh je postignut usvajanjem plana razvoja grada Šapca za period 2024-2030. koji sada zvanično prepoznaje uslugu terenskog saradnika kao integralni deo sistema socijalne zaštite.

Terenski saradnici su postali simbol inovacije i efikasne podrške u zajednici, donoseći značajne promene i poboljšavajući kvalitet života mnogih ljudi. Ova priča je dokaz da promišljeni i podržani projekti mogu imati dubok i trajan uticaj na lokalne zajednice.

Foto: Asocijacija DUGA – arhiva

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!