Društvo

Tri grada ušla u uži izbor za evropsku destinaciju izvrsnosti 2022

Evropska komisija je objavila tri destinacije koje ulaze u uži izbor za takmičenje European Destination of Ekcellence (EDEN) 2022. Ova inicijativa nagrađuje najbolja dostignuća u održivom turizmu i praksi zelene tranzicije u manjim destinacijama širom Evrope.

Gursu u Turskoj i Middelfart i Thisted u Danskoj ubedili su panel nezavisnih stručnjaka za održivost svojim prijavama i izabrani su ispred 40 drugih destinacija kandidata. Dobitnik nagrade za 2022. biće izabran sa ove tri uže liste.

Evropska odredišta izvrsnosti je inicijativa EU, koju sprovodi Evropska komisija. Cilj je da se prepoznaju i nagrade manje destinacije koje imaju uspešne strategije za jačanje održivog turizma kroz prakse zelene tranzicije. Konkurs je zasnovan na principu promovisanja razvoja održivog turizma u destinacijama koji donosi vrednost ekonomiji, planeti i ljudima. Inicijativa obuhvata zemlje EU kao i zemlje koje nisu članice EU i učestvuju u programu COSME. Konkurs se bavi manjim turističkim destinacijama koje mogu pokazati svoja izuzetna dostignuća u održivosti i inspirisati druge turističke destinacije u njihovoj zelenoj tranziciji.

Da bi se takmičile za titulu Evropske destinacije izvrsnosti 2022. godine, od destinacija se tražilo da pokažu svoju najbolju praksu u održivom turizmu i zelenoj tranziciji. U sledećem koraku, tri destinacije koje uđu u uži izbor biće zamoljene da predstave kandidaturu svog grada pred Evropskim žirijem. Evropski žiri će izabrati jednog pobednika, Evropsku destinaciju izvrsnosti 2022, koja će biti dodeljena u novembru 2021. godine.

Pobednička destinacija će biti pozicionirana kao pionir u održivosti turizma posvećen ciljevima evropskog zelenog dogovora i dobiće stručnu komunikaciju i podršku za brendiranje na nivou EU do 2022. godine, navodi se u saopštenju SekretarijataEvropske destinacije izvrsnosti ( European Destinations of Excellence Secretariat).

Od 2007. godine Evropska komisija podržava države članice EU i druge zemlje koje učestvuju u programu COSME za nagrađivanje netradicionalnih, nastajućih održivih turističkih destinacija u Evropi kroz nagradu „Evropska destinacija izvrsnosti“ (EDEN). Ova akcija imala je za cilj poticanje održivih modela upravljanja destinacijama u turizmu širom Evrope odabirom i promocijom EDEN destinacija. Do sada je 175 destinacija iz 27 različitih zemalja dobilo nagradu po različitim godišnjim temama.

U 2019. godini sprovedena je „Studija o evaluaciji EDEN -a“ radi procene stalne relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i uticaja EDEN inicijative i različitih akcija koje se sprovode u njenom okviru, kao i njene koherentnosti sa drugim inicijativama EU. Nakon rezultata i preporuka evaluacione studije, Evropska komisija je ponovo pokrenula inicijativu, uzimajući u obzir ciljeve Evropskog zelenog dogovora. Osim zemalja EU, pokriva i zemlje koje nisu članice EU i učestvuju u programu COSME. Konkurs se bavi manjim turističkim destinacijama koje mogu pokazati svoja izuzetna dostignuća u održivosti i inspirisati druge turističke destinacije u njihovoj zelenoj tranziciji.

Nagrada EDEN implementirana je prvo kao pilot projekat i kao pripremna akcija koju je pokrenuo Evropski parlament, a od 2011. nastavlja se u okviru programa CIP/COSME.

Takmičenje EDEN 2022 bilo je otvoreno za podnošenje radova od 22. aprila 2021. do 16. juna 2021. Uslovi i odredbe su dostupni na https://ec.europa.eu/grovth/sectors/tourism/eden_en

Odbor nezavisnih eksperata za održivost ocenjivao je prihvatljive prijave prema skupu utvrđenih kriterijuma za procenu. Destinacije koje uđu u uži izbor biće pozvane da predstave svoje kandidature pred evropskim žirijem. Evropski žiri će izabr m žirijem. Evropski žiri će izabrati jedno evropsko odredište izvrsnosti 2022.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!