Razvoj

Tri ključna trenda koji menjaju način na koji radimo i sarađujemo

Način na koji radimo se menja. Tehnologije saradnje su, odavno, više nego samo alati koji nam omogućavaju da obezbedimo mobilnu radnu snagu ili smanjimo troškove putovanja za zaposlene. Oni su od suštinskog značaja da im omoguće da delotvorno i efikasno rade svoj posao - razmenjuju informacije i ideje sa kolegama, korisnicima i organizacijama - klijentima. Jednostavno rečeno, savremene kolaboracione tehnologije omogućuju opcije koje ranije nismo mogli ni da zamislimo.

Sa naprednijim mobilnim uređajima, cloud-based sistemima i prelaskom na okruženje deljene radne površine, zaposleni sada imaju slobodu da rade bilo gde. Ovi trendovi će nastaviti da menjaju način na koji koristimo naša radna mesta, kao i njihov izgled i osećaj.

Razumevanje dugoročnih trendova koji će verovatno uticati na naša radna mesta i njihove implikacije na način na koji podržavamo naše ljude da obavljaju svoj posao biće presudan izazov za menadžere objekata, kao i za viši menadžer u HR i IT organizacijama redom.

Tri ključna trenda koja oblikuju današna radna mesta koja će itekako doživeti transformaciju u bliskoj budućnosti su:

Prilagodljivo radno mesto

Budućnost poslovanja zahteva od organizacija da ispune potpuno integrisane alate za informisanje i saradnju zaposlenih. Ovi alati treba da budu projektovani oko potreba pojedinog zaposlenog i pružaju im direktno osnaživanje i slobodu da bira ono što je najbolje za njega / nju. To uključuje, na primer, mešanje aktivnosti u kući i kancelariji ili implementaciju BYOD-a  koncepta u savremenoj stvarnosti.

Sale za sastanke na kraju postaju stvar prošlosti

Način na koji održavamo sastanke se razvija, delimično kao odgovor na to kako nove tehnologije nastavljaju da menjaju način na koji komuniciramo. Bolji kvalitet i jednostavna rešenja za kolaboraciju stvaraju virtualne sastanke umesto dosadašnjih face-to-face, omogućujući korisnicima da imaju zajedničko, doduše, virtualno, iskustvo bez obzira na lokaciju ili uređaj. Vizuelne komunikacije će biti jedan od najvećih facilitatora u saradnji timova nove generacije.

Neograničena i otvorena kolaboracija – svuda i uvek

Mobilni uređaji, cloud computing i tehnologije za veb konferencije omogućuju zaposlenima da sarađuju čak i kada rade na daljinu i na različitim lokacijama ili dok su na putu. Sticanje i razmena znanja 24/7 postaje sve lakše i brže, a ovaj trend ubrzava uz sve veće usvajanje mobilnih uređaja na radnom mestu.

Štaviše, sam radni prostor se značajno menja. Da bi se smanjio prostor za nekretnine i srodni troškovi, neke kompanije se menjaju od klasičnih redova stolova do otvorenih radnih prostora nudeći zaposlenima fleksibilne radne aranžmane. Kao rezultat toga, više ne podrazumevamo lokaciju kako bismo definisali gde i kako radimo. Nove tehnološke inovacije kao što su digitalne i interaktivne table, sistemi objedinjenih komunikacija i video konferencija bazirane na cloud-u definitivno pomažu u održavanju svih ovih transformacija.

CERAT, u svom portfoliju usluga, nudim svim svojim klijentima usluge konsaltinga iz oblasti upravljanja promenama kao i sisteme objedinjenjih komunilkacija i interaktivnih tabli kako bi se unapredila komunikacija i napravio veliki korak prema budućnosti.

 

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!