Svet građevinarstva-nekretnina

Tržište nekretnina u ekspanziji

Tržište nekretnina u Srbiji u protekle dve i po godine je u ekspanziji, promet nekretnina porastao je oko 35 odsto, dok cene za sada miruju. Veoma je važno da prodavci i kupci budu informisani i edukovani, kao i da angažuju isključivo registrovane agencije kako bi bili zaštićeni u kupoprodajnom procesu, poruka je predstavnika Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije.

U Beogradu su cene najveće, pa je tako prosečna cena kvadrata oko 1.600 evra, a u Novom Beogradu, koji je trenutno najinteresantnija lokacija, cena po kvadratu se kreće od 1.100 do 3.200 evra. 
Predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti PKS Damir Borić rekao je novinarima da ovog trenutka nekretnine „miruju“, da se ne zna pouzdano šta će se dešavati, ali da Grupacija ne predviđa pad cena. Grupacija okuplja više od 150 registrovanih agencija  koje zapošljavaju 738 agenata sa položenim stručnim ispitom.

Sama potražnja i ponuda definisaće cene nepokretnosti i ubuduće“, rekao je Borić i najavio da će Grupacija inicirati izmene Zakona o prometu nepokretnosti, koji je donet 2013. godine.  
„Moramo i da edukujemo kupce i prodavce da rade preko registrovanih posrednika, jer na taj način povećavaju svoju zaštitu. Koliko god donosili zakone uvek će postojati mogućnost da dođe do određenih prevara“, naveo je predsednik Grupacije.
Član Odbora Grupacije Vladimir Obradović naveo je da je tržište nekretnina u Srbiji u protekle tri godine u ekspanziji i da je za oko 35 odsto porastao promet nekretnina, u čemu prednjači Beograd, a osnovni razlog za povećanje prometa je rast kreditnih kupaca i niske kamatne stope koje banke nude na deviznu štednju.
Obradović je dodao da cena varira od lokacije do lokacije, kao i da je trenutno najinteresantnija lokacija Novi Beograd, jer ima veliki broj novoizgrađenih stanova.

Od samog prometa svih nepokretnosti oko 21 odsto zauzimaju kreditni kupci u celoj zemlji, rekao je Obradović i podsetio da je i tržište poslovnog prostora takođe u ekspanziji jer u Beogradu nema dovoljno slobodnog poslovnog prostora, posebno u centru i u Novom Beogradu. Kako je naveo, kupovina ili prodaja nepokretnosti je kompleksan proces i uvek može doći do nekih zloupotreba ili skrivenih troškova.
„Postoji veliki broj informacija na tržištu i prosečnom kupcu je teško da uoči šta je to što je kvalitetno ili šta je to na šta treba da obrati pažnju“, rekao je Obradović i pozvao sve zainteresovane da kupe ili prodaju nepokretnost, da se obrate agencijama - članicama Grupacije.

Kako kaže, prvo i osnovno što treba da urade jeste da dođu u agenciju kako bi se upoznali sa stanjem i cenama na tržištu, zatim da lakše nabave svu potrebnu dokumentaciju.

Agencije, članice Grupacije, registrovani posrednici, takođe imaju zakonsku obavezu osiguravanja kod osiguravajućih društava. Ovo je naročito važno zato što pruža dodatnu sigurnost kupcima i prodavcima, koji su klijenti agencija. Putem osiguranja klijenti mogu naplatiti eventualnu štetu, što pruža dodatnu sigurnost kupcima i prodavcima kada posluju preko registrovanih posrednika.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!