Računovodstvo i finansije

U 2018. godini za otplatu državnog duga četiri puta više nego za investicije

U budžetu za narednu godinu je predviđeno da za otplatu državnog duga bude izdvojeno 5,6 milijardi evra. To je tri i po puta više od budžeta Ministarstva prosvete i skoro četiri puta više od ukupnih rashoda za javne investicije.

Za otplatu kamata i glavnice ministar finansija Dušan Vujović dogodine će morati da obezbedi 675 milijardi dinara, što je 5,6 milijardi evra.

Ipak, to je znatno niže od ovogodišnjih potreba države za finansiranjem. Za te namene država je morala da obezbedi 858 milijardi dinara, odnosno nešto više od sedam milijardi evra, piše “Politika”.

Posledično, i izdaci za kamate će, sledeće godine, biti niži nego ove. Predlogom državne blagajne planirano je da oni dostignu 117 milijardi dinara, dok su u ovogodišnjem budžetu bili 133 milijarde dinara.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!