Razvoj

U Beogradu je teže uspeti i opstati na tržištu, Snežana Radinović, direktorka Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd

Često čujemo priče da je lakše započeti privatni biznis i opstati na tržištu Beograda. Tržište Beograda jeste veće od tržišta u ostalim delovima Srbije, ali je na ovom tržištu prisutna i mnogo veća konkurencija domaćih i međunarodnih kompanija, što znači da je i uspeti i opstati verovatno teže.

Mišljenja sam da „teškoća ili lakoća“ u biznisu ne zavisi, apriori, od toga u kom delu Srbije ili na kom tržištu se posluje. Važno je imati jasno definisanu strategiju razvoja biznisa i svoje kompanije, kao i da svoje poslovanje unapređujete svaki dan, korak po korak, bez preteranih i nerealnih očekivanja, izjavila je u intervjuu za naš portal direktorka Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd Snežana Radinović.

Organizujete nekoliko programa podrške malim i srednjim preduzećima. Na koji način je moguće povećati konkurentnost i ubrzati rast njihovog biznisa?

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd (RAREI Beograd), kao akreditovana regionalna razvojna agencija, sprovodi nacionalne programe podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP), u okviru mreže Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Srbije, kojom koordinira RAS. U 2017. godini sprovođeni su programi Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije, koji su imali za cilj povećanje konkuretnosti MMSPP, unapređenje poslovanja  kroz jačanje inovativnosti i konkurentnosti i unapređenje saradnje sa nosiocima inovacione delatnosti u Srbiji, podsticanje inovativnosti, jačanje izvoznih kapaciteta i promociju postojećih izvoznika, kao i pripremu za prvi izvoz.  Uloga RAREI se sastoji u pružanju podrške sektoru malih i srednjih preduzeća za lakši pristup i korišćenje ovih programa. U tom smislu, RAREI Beograd je u 2017. godini pružio podršku u pripremi aplikacija za 154 preduzeća. Realizovani programi podrške sektoru MMSPP doprinose povećanju konkuretnosti, jačanju proizvodnih i izvoznih kapaciteta i utiču na rast njihovog poslovanja.

Koliko su klasteri doprineli razvoju pojedinih sektora u Srbiji, odnosno, kakvi su konkretni rezultati?

Klasteri, kao organizacije, koje pružaju poslovnu podršku svojim članicama u značajnoj meri utiču na razvoj najpre samih preduzeća, a zatim i određenih sektora u celosti. Za svoje članice klasteri prave razne vrste ušteda kada je reč o materijalu i nabavkama, otvaraju nove mogućnosti za internacionalizaciju i povezivanje sa inostranim klijentima i podstiču međusektorsku saradnju. Poslovne misije, sajmovi i organizovane poslovne delegacije samo su jos jedan od instrumenata klastera, kojima se utiče na razvoj preduzeća i omogućava njihov rast. Rezultat klasterskih aktivnosti se ogleda u povećanom izvozu i otvaranju novih radnih mesta kod članica klastera. Pored ovoga, klasteri sa svojim članicama dosta rade na edukaciji i prekvalifikaciji kadrova, trudeći se na taj način da reše veliki problem nedostatka kvalifikovane radne snage, koji se sada oseća u skoro svakom sektoru, a uzrokovan je odlivom profesionalnog kadra van naše zemlje. Na ovaj način se direktno utiče i na smanjenje nezaposlenosti.

Zajedno sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), organizujete mentoring program. Šta je cilj tog programa i kakvi su dosadašnji rezultati?

Mentoring je program, koji na teritoriji Republike Srbije organizuje i sprovodi Razvojna agencija Srbije, u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). RAREI Beograd, kao akreditovana regionalna razvojna agencija, realizuje mentoring uslugu na nivou Regiona Beograd. U 2017. godini mentoring uslugu na nivou grada Beograda koristilo je 33 start-up kompanije i 2 postojeća MMSPP. Mentoring pomaže malim i srednjim preduzećaim da identifikuju najznačajnije segmente i ključne aktivnosti, koje treba preduzeti u cilju unapređenja različitih segmenata, a posredno i celokupnog poslovanja. Najznačajnija aktivnost u okviru mentoringa jeste tzv. dijagnostikovanje preduzeća. Kroz taj proces mentori identifikuju najznačajniji segment u okviru poslovanja, koji treba unaprediti i za isti se, zajedno sa vlasnikom preduzeća, razvija akcioni plan. Važno je napomenuti da mentori nisu klasični konsultanti, već neko ko pomaže vlasniku preduzeća da dođe do zaključaka i rešenja koja mogu unaprediti njegovo poslovanje i da realizuje akcioni plan.

Koliko su preduzetnici spremni za primenu inovacija?

Inovacije u poslovanju su veoma važan segment za MMSPP. Važno je napomenuti da se, kada govorimo o inovacijama, veoma često misli da su, za uvođenje istih, potrebna velika finansijska sredstva. Za neke inovacije u poslovanju (npr. nabavka nove opreme) i jesu potrebna ulaganja u novcu, ali je za neke, kao što su organizacione, neophodna samo dobra volja i posvećenost menadžmenta. Ono što mi kao RAREI Beograd savetujemo start-up kompanijama, kao i postojećim MMSPP, je da svaki dan razmišljaju o unapređenju svog rada i na taj način doprinesu podizanju svesti u okviru svojih kompanija o značaju inovacija u poslovanju. Inovacije mogu biti vezane za proizvod, marketing, dizajn, način komunikacije sa kupcima, primenu novih organizacionih modela poslovanja i sl.

Kad je reč o ženskom preduzetništvu, kakav je danas položaj žena u biznisu? Da li moraju više da se dokazuju od muških kolega?

Sa aspekta poslovanja RAREI Beograd, nema nikakve važnosti, niti uticaja, činjenica da je vlasnik biznisa žena ili muškarac. Kroz realizaciju svojih aktivnosti mi posmatramo biznis, kao vrstu delatnosti i organizacionu formu, a vlasnika samo kao vlasnika, bez obzira na pol. Razlike se, u domenu našeg poslovanja, mogu javiti samo u smislu toga da programi koje sprovodimo mogu biti namenski kreirani, od strane nadležnih institucija, za podsticanje i podršku određenih kategorija malih i srednjih preduzeća, gde fokus može biti na MMSPP čiji su osnivači i vlasnici žene ili neke druge ciljane kategorije.

Kada govorimo o regionalnim razlikama, da li je lakše preduzetnicima u Beogradu u odnosu na one, koji posluju u ostalim delovima Srbije?

Često čujemo priče da je lakše započeti privatni biznis i opstati na tržištu Beograda. Iskreno, mislimo da je to fikcija. Tržište Beograda jeste veće od tržišta u ostalim delovima Srbije, ali je na ovom tržištu prisutna i mnogo veća koncentracija i konkurencija domaćih i međunarodnih kompanija, što znači da je i uspeti i opstati verovatno i teže. Mišljenja smo da „teškoća ili lakoća“ u biznisu ne zavisi, apriori, od toga u kom delu Srbije ili na kom tržištu se posluje. Važno je sprovesti temeljno istraživanje tržišta i imati jasno definisanu strategiju razvoja svog biznisa i svoje kompanije. Takođe je veoma važno i da svoje poslovanje unapređujete svaki dan, korak po korak, bez preteranih i nerealnih, kratkoročnih, očekivanja.

Koji je sektor trenutno najspremniji za tržišnu utakmicu sa kompanijama iz EU?

Analize pokazuju da su za tržišnu utakmicu sa kompanijama iz EU definitivno spremne kompanije iz IT sektora, a da dobre predispozicije i izvozne potencijale imaju sledeći sektori: agrobiznis, drvo i papir, tekstil, hemija, metal i mašine i elektronika.

 

Biljana Blanuša

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!