Finansijske usluge

Uloga CFO u kompanijama postaje sve značajnija

Udruženje finansijskih direktora Srbije je 14. novembra u hotelu Hyatt, održalo je prvu samostalnu CFO konferenciju “Get ready For Future Finance Challenges”. Ovaj ekskluzivni događaj je okupio preko 100 delegata, među kojima su bili CFO-vi, ali i ostali profesionalci iz sveta biznisa u Srbiji.

Tokom konferencije diskutovalo se o više tema u vezi sa finansijskim poslovanjem.

Jedna od njih je - koliko je “ledership” važan u finansijama i na koji način je funkcija finansija evoluirala tokom poslednjih 10 godina. Postavljeno je pitanje da li je „effectiveness“ sastavni deo „leadership-a“ i stavljen je akcenat da CFO jedne kompanije mora biti kreativan kao poznavalac poslovanja svih sektora unutar svoje organizacije, kako bi kao business partner mogao da odgovori na zahtve svog CEO.

Zanimljivo izlaganje imao je Miša Lukić, osnivač New Startegy i jedan od najistaknutijih biznis dizajnera, koji je govorio o kreativnosti u finansijama. Prema njegovim rečima, ta kreativnost posebno dolazi do izražaja u vreme krize i velikih izazova. Kako je objasnio, CFO ima najbolji pregled dešavanja u jednoj kompaniji, jer povezuje više oblasti i zbog toga je njegova odgovornost veća. On preuzima ulogu lidera, a liderstvo podrazumeva nekoliko segmenata: Razumevanje, Poverenje, Pozitivan utisak, Odgovornost i Sopstveni primer. Lukić se osvrnuo i na uvođenje novih tehnologija, koje omogućavaju uključivanje robota u poslovanje i naveo da ne treba porediti ljude i robote, već da oni treba da rade zajedno na unapređenju poslovanja.

Jedna od tema bila je i kako se CFO-vi snalaze u ulozi funkcije čuvara vrednosti kada su u pitaju IT operacije.

Iznet je podatak da globalni budžet za IT usluge iznosi 5 biliona dolara, što premašuje vrednost GDP-a Japana, treće svetske ekonomske sile. Prema istraživanju, oko 44 odsto anketiranih kompanija je opredeljeno za digitalnu transformaciju, dok je 38 odsto uključeno u taj proces. Konstantovano je da je CFO u kompaniji uključen u proces digitalne transformacije i to sa više aspekata.

Dragana Grozdanić, COO CBS International, govorila je o digitalizaciji u sektoru nekretnina, kao tradicionalnoj industriji. Prema njenim rečima, digitalizacija se odnosi na ponudu, kroz virtuelne ture, kao i marketing. Ona je rekla da se 20 odsto transakcija u svetu obavlja online, ali da i giganti e-trgovine, poput „Alibabe“ i „Amazona“, otvaranju prodavnice, što govori da je najbolja neka kombinacija digitalnog i tradicionalnog. Ona smatra da je ulaganje u IT za industriju nekretnina važno, o čemu svedoči podatak da sve više kompanija iz tog sektora ulazi u partnerstvo sa IT kompanijama. 

Dragan Ranisavljević, CFO Gomex, kaže da digitalizacija pomaže razvoju mreže i donosi inovativna rešenja. On je kao primer uvođenja novih tehnologija naveo softver za upravljanje zalihama, koji je značajno unapredio poslovanje i doneo uštede. Kako je cilj svakog CFO da se troši što manje, a da rezultati budu što veći, smatra da svaki projekat u procesu digitalizacije donosi korist.

Branislav Lončar, CFO Publicis, smatra da digitalizacija donosi novi način komuniciranja. Kad je reč  IT sektoru, trend u svetu su akvizicije, sve više se kupuju IT kompanije, što govori da su i ostale industrije shvatile njihov značaj. Lončar kaže da naš region ne kaska mnogo za tim trendom.

Veljko Ćeran, IT Coordinator Koteks Viscotan, rekao je da u proizvodnji nema potpune robotizacije, i da će uvek biti potrebni ljudi, ali da digitalizacija poboljšava poslovanje. Kad je reč o ulaganjima u procesu digitalizacije, on smatra da treba najviše investirati u bezbednost.

Anketa pokazuje da 15 odsto kompanija u Srbiji za IT usluge izdvaja 5-10 odsto budžeta, 68 odsto kompanija izdvaja 1-5 odsto, a 9 odsto kompanija izdvaja ispod 1 procenta. Inače, u svetu se za IT usluge izdvaja u proseku oko 8 odsto.

Na konferenciji je istaknuto da je saradnja između poreske uprave i realnog sektora neophodna kako bi biznis mogao da se poboljša u budućnosti. Dragan Demirović, pomoćnik ministra finansija je u svom izlaganju istakao da je veoma važna dvosmerna komunikacija između privrede i nadležnih ograna, posebno kad je reč o porezima. U tom segmentu najvažnija je uloga CFO-a, koji primenjuje poreske propise u praksi. „Zahvaljujući digitalizaciji povećana je efikasnost Poreske uprave, a taj proces biće nastavljen i u budućnosti“, naveo je Demirović.  

Dejan Mraković, partner Deloitte Serbia, komentarišući Test samostalnosti, koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine (odloženo 1. marta) je istakao da je ta promena izazvala brojne nedoumice, a pogađa hiljade preduzetnika. U vezi sa poreskim planiranjem, Mraković smatra da CFO treba da utvrdi koji su najveći rizici u poreskom poslovanju i da predloži način za njihovo prevazilaženje. Pored toga, potrebno ja da CFO u svakom procesu razmišlja o porezu.  

Delegati su imali prilike da se upoznaju sa značajom poreskog planiranja, kao i sa uporednom analizom strategija poreskih olakšica u Srbiji danas, sa onima koje se očekuju u budućnosti o čemu je govorio Csaba Markus, partner Hungary- R&D and Grants and Incentives leader for Deloitte CentralEurope Deloitte.   

Takođe, delegati su imali priliku da bliže upoznaju koncept blokchaina-a i njegovu upotrebu u poslovanju. Panelisti su se trudili da objasne da li je “blokchain” realnost današnjice ili san budućnosti.

Zaključak konferencije jeste da se uloga Chief Financial Officer-a sve više može preformulisati u Chief Future Officer, budući da se njihova uloga unutar kompanija iz dana u dan transformiše, kako bi odgovorili na aktuelne i nadolazeće trendove u svetu biznisa.

Udruženje finansijskih direktora Srbije (UFDS) je poslovna asocijacija, osnovana 2014. godine u Beogradu, koja je posvećena profesionalnom razvoju finansijskih direktora i jačanju njihovog delovanja na teritoriji Srbije i regiona. Članovi UFDS-a upravljaju finansijama u kompanijama koje ostvaruju 4,7 milijardi evra prihoda i zapošljavaju preko 42.000 ljudi.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!