Propisi

Unapređena zaštita poverilaca - izmene Zakona o stečaju

Zakon o stečaju iz 2009. godine, koji je menjan u više navrata, pretrpeo je poslednje izemene i dopune u decembru minule godine. Spomenute izmene imaju za cilj, pre svega, unapređenje pravne zaštite poverilaca u stečajnom postupku.

Izmene Zakona o stečaju daju jedno vrlo značajno pravo poveriocima - stečajnim, razlučnim, izlučnim i založnim, a to je pravo da u svakom momentu od stečajnog upravnika zahtevaju informacije koje su od značaja za stečajni postupak, i to bez obzira na visinu potraživanja koje ističu. Na taj način, zakonodavac je želeo da, kroz unapređenje položaja poverilaca, u velikoj meri sam stečajni postupak učini transparentnijim. S druge strane, stečajnii upravnik ima obavezu da po ovakvom zahtevu poverilaca postupi, u suprotnom se može postaviti pitanje njegove disciplinske odgovornosti. Iako dato zakonsko rešenje predstavlja pomak, kada je u pitanju položaj poverilaca u stečajnom postupku, ovakvo zakonsko rešenje podložno je kritici. Naime, u stečajnim postupcima može se pojaviti veliki broj poverilaca (čak i na stotinje njih), te postoji mogućnost da ovakvo zakonsko rešenje bude teško sprovodivo u praksi, ali i da bude predmet velikog broja zloupoteba od strane poverilaca.

Izmene i dopune Zakona o stečaju daju pravo poveriocima da učestvuju u izboru stečajnog upravnika, ali i da preko Odbora poverilaca, učestvuju u razrešenju jednog i imenovanju drugog stečajnog upravnika kada su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Nadalje, konačno je otklonjen i propust u predhodnoj verziji Zakona na koji je stručna javnost dugo ukazivala, pa je sada predviđen odgovarajući kriterijum od koga zavisi visina predujma koji se u ovim postupcima opredeljuje. Visina predujma zavisi od okolnosti da li je reč o mikro, malim, srednjim ili velikim pravnim licima.

Najzad, značajne novine predviđene su i u odnosu na postupak reorganizacije i to tako što je izmenjena odredba kojom je bio definisan krug lica, koja imaju pravo da podnesu plan reorganizacije. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju daje pravo na podnošenje plana reorganizacije stečajnom upravniku, stečajnim i razlučnim poveriocima, kao i licima, koja su vlasnici minimum 30% kapitala stečajnog dužnika ukoliko na prvom poverilačkom ročištu nije doneto rešenje o bankrotstvu. Ovako formulisana odredba daje pravo stečajnim i razlučnim poveriocima, bez obzira na visinu njihovih potraživanja, da podnesu plan reorganizacije što im daje znatno povoljniji položaj u odnosu na položaj koji su imali pre decembarskih izmena i dopuna Zakona o stečaju.

Nenad Cvjetićanin, advokat

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“https://cvjeticaninlegal.com/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!