Računovodstvo i finansije

USPEŠNO REALIZOVANA DESETA KONFERENCIJA FINIZ 2023

Deseta Međunarodna stručna i naučna konferencija iz oblasti poslovne ekonomije - FINIZ 2023, pod nazivom “Održivi razvoj kao mera uspešnosti savremenog poslovanja”, održana je u četvrtak, 07. decembra 2023. godine na Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum.

Koncept održivog razvoja danas se sastoji od ekonomskih, društvenih i ekoloških stubova koji zadovoljavaju potrebe sadašnjeg i budućeg poslovnog uspeha. Ovo je postalo od najveće važnosti za usmeravanje poslovnih odluka na svim nivoima organizacija u savremenoj ekonomiji znanja.

Na svečanom otvaranju konferencije FINIZ govorili su:

·  Prof. dr Goranka Knežević, rektorka Univerziteta Singidunum

·  Aleksandar Janjušević, Šef Odseka za računovodstvo i reviziju, Sektor za finansijski sistem, Ministarstvo finansija Republike Srbije 

·  Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca

·  Vladimir Hrle, advokat, vođa ESG savetodavnog programa Međunarodne finansijske korporacije, Grupacija Svetske banke

·  Prof. dr Lidija Barjaktarović, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu

·  Predrag Obradović, marketing i PR menadžer.

Potom je sledilo sedam zanimljivih panela.

Prvi je bio u okviru plenarnog dela konferencije na temu ESG poslovanja odgovornih kompanija. Prof.dr Lidija Barjaktarović je bila moderator panela. Sagovornici su bili:

- Danilo Mrvaljević, direktor Sektora sredstava i upravljanja aktivom i pasivom Banca Intesa a.d. Beograd, ko-predsednik Odbora za finansijske usluge Saveta stranih investitora,

- Danko Kalkan, Senior Manager CCaSS - ESG Advisory Services Ernst & Young d.o.o.

- Verica Teofilović, Deputy CFO MK group doo Beograd.

Zatim je održano pet zanimljivih panela na sledeće teme:

·  Uticaj koncepta održivog razvoja (ESG kriterijuma) na sprovođenje procesa interne revizije i procene vrednosti, koji je u funkciji kontinuirane edukacije UIRS, NUPS i USSVP

·  Fintech kao odgovor na održivo poslovanje finansijskog sektora

·  Održivi razvoj ljudskog kapitala i marketing strategija u fluidnom poslovnom okruženju

·  Koncept i izazovi cirkularne ekonomije - Srbija i EU

·  Poresko planiranje.

Konferencija je završena Naučnom sesijom, koju je otvorio prof.dr Piotr Luty, katedra za računovodstvo, finansijsko izveštavanje i analizu, na Wroclaw University of Economics and Business, u Poljskoj.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!