Društvo

Veća zaposlenost i bolja inkluzija Roma u društvo

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov izjavio je na skupu Dan otvorenih vrata posvećen promociji inkluzije Roma u društvo Srbije da je projekat koji se sprovodi zajedno sa Fondacijom za obrazovanje Roma izuzetno važan, budući da će doprineti zajedničkom cilju, a to je veća zaposlenost, a na taj način i bolja inkluzija i integracija u društvo.

Žigmanov je istakao da su pripadnici romske nacionalne manjine, posebno žene i devojčice, i povratnici, među najmarginalizovanijim društvenim grupama u Srbiji.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog želi da nastavi da podržava ovakve programe koje REF sprovodi, a koji doprinose napretku u obrazovanju i poboljšanju životnih uslova Roma radi okončanja ciklusa siromaštva i isključenosti, sa primarnim fokusom na obrazovanje, rekao je ministar.

Šefica Odseka za unapređenje položaja Roma Sofija Osmanović podnela je izveštaj o radu Ministarstva i dodala da je u proteklom periodu urađeno mnogo, posebno na stvaranju zakonodavnog okvira, ali i u domenu praktične pomoći.

„U okviru projekta 'Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa' zaposleno je više od 970 Roma i drugih marginalizovanih osoba, 1.947 lica je završilo različite mere za podsticanje zapošljavanja, više od 1150 zdravstvenih i socijalnih radnika, članova nevladinih organizacija i nastavnika učestvovalo je u obukama protiv diskriminacije. Sprovedene su nacionalne kampanje 'Upoznaj, ne sudi' i 'Osnaživanje Roma protiv diskriminacije' i podržane su tri različite istraživačke aktivnosti za Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti. Više od 34.500 higijenskih i prehrambenih paketa podeljeno je za oko 14.700 porodica kao odgovor na pandemiju KOVID-19. Uz to, 518 porodica iz romskih naselja dobilo je pristup tekućoj vodi u svojim domovima, a tokom pandemije podršku u obrazovanju dobilo je 474 dece“, navela je Osmanović.

Skupu je prisustvovalo nekoliko desetina mladih Roma i Romkinja koji će u narednom periodu moći da konkurišu za stažiranje u organima državne uprave Republike Srbije. Nakon događaja, za učesnike skupa upriličen je obilazak Palate Srbija.

Takođe, skupu su prisustvovali i direktor Fondacije za obrazovanje Roma Čupi Redžepali i predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić.

Autor fotografije: MINLJMPDD.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!