Projekti

Veštačka inteligencija obnavlja koralne grebene

Koralni grebeni, koji na našoj planeti postoje već 24 miliona godina, suočavaju se s dramatičnim promenama izazvanim zagađenjem, prekomernim ribolovom i porastom temperature mora, što ozbiljno ugrožava njihov opstanak. Ako se ovi trendovi nastave, naučnici predviđaju da bi do 2050. godine čak 90 odsto svetskih tropskih koralnih grebena moglo biti uništeno. S ciljem da se suprotstavi ovoj krizi, kompanija Huawei je, na površini od 2.000 hektara na istočnoj obali Mauricijusa, pokrenula projekat uzgoja 25.000 fragmenata korala pomoću veštačke inteligencije kako bi obnovila klaster grebena.

Ključna inovacija ovog projekta, nastalog kroz partnerstvo kompanije Huawei i EcoMode Society, leži u praćenju podataka u realnom vremenu o ekosistemu koralnih grebena na morskom dnu. Na površini mora postavljeni su plutajući paneli sa solarnim napajanjem, dok podvodni senzori na različitim dubinama prikupljaju informacije o životnoj sredini - vremenske uslove, kvalitet vode, hranljive materije, kao i distribuciju populacije i ponašanje morskog života. Pored toga, platforme su opremljene površinskom i podvodnom opremom za video i audio snimanje, uključujući kamere sa specijalnim sočivima koje omogućavaju praćenje rasta i preživljavanja fragmenata korala, kao i interakcije sa biodiverzitetom.

U protekle tri godine, ovo partnerstvo je demonstriralo efikasnost tehnoloških rešenja i njihov potencijal za uspeh u očuvanju ključnih vrsta u zaštićenim i očuvanim područjima širom Azije, Afrike, Latinske Amerike i Evrope. Upravo to iskustvo dokazuje da tehnološke inovacije jesu snažan alat u pomoći čovečanstvu da sačuva, zaštiti i obnovi prirodni svet.

LINK: https://www.weforum.org/agenda/2024/01/generation-technologies-restoring-coral-reef-mauritius/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!