Društvo

VIZIONARSKI PROCES POMIRENJA

Nemačka i Francuska proslavljaju 59. godišnjicu Jelisejskog sporazuma, koji su 22. januara 1963. godine potpisali kancelar Konrad Adenauer i predsednik Šarl de Gol, i koji je imao za cilj da približi dve strane koje su razdvajali tri nemilosrdna rata i uzajamno nepoverenje. Taj sporazum je dopunjen još jednim sporazumom, potpisanim u Ahenu 2019. godine.

Proces pomirenja proizašao je iz snažne političke volje i vizije bez presedana dvojice političkih lidera koji su verovali da evropska budućnost zavisi ne samo od mira, već i od međusobnog poverenja i aktivne saradnje na svim nivoima. Osnivanje Evropske unije bilo je usko povezano sa proaktivnim procesom pomirenja Francuske i Nemačke.

Danas Nemačka i Francuska sarađuju na najvišem političkom nivou, ali takođe intenzivno sarađuju  i u oblastima privrede (Airbus aerospace/Erbas aerospejs kompanija simbol je tog uspeha), odbrane, kulture (kroz ARTE, televiziju sa nacionalnom pokrivenošću koji se emituje na oba jezika i u obe zemlje), razmene mladih (preko Francusko-nemačke kancelarije za mlade, koja je do sada povezala 9 miliona mladih), obrazovanja (kroz široku mrežu dvojezičnih odeljenja), javne uprave itd.

FRANCUSKA I NEMAČKA U SRBIJI: NEDVOSMISLENA PODRŠKA PROCESU PRISTUPANJA SRBIJE EU

Nemačka i Francuska snažno podržavaju proces pridruživanja Srbije EU, kroz političke dijaloge na visokom nivou, kroz fondove EU (200-300 miliona evra bespovratnih grantova) i bilateralnu podršku tekućim reformama. Obe zemlje pružaju svoju ekspertizu, u okviru ministarstava i radnih grupa, u oblastima upravljanja tvining projektima EU, reformama u oblastima javne uprave i vladavine prava, koji su okosnica celokupnog procesa evropskih integracija.

U okviru francuskog predsedavanja Savetom EU (tokom prvih šest meseci 2022. godine), Francuska će u junu organizovati veliku međunarodnu konferenciju posvećenu Zapadnom Balkanu koja će okupiti lidere i različite aktere iz EU i regiona. U Srbiji, francuska i nemačka vlada podržavaju potencijale i pružaju ekspertizu u sledećim oblastima:

Promocija Zelene agende

Srbija je u decembru 2021. godine otvorila novi klaster, posvećen zelenoj agendi i održivom povezivanju gradova, koji će da podrži ključni set reformi koji će da omogući Srbiji da se bolje suoči sa izazovima zaštite životne sredine i da se brže približi standardima EU. Francuska i Nemačka, bilateralno i u okviru EU, podržavaju zelenu agendu Srbije, između ostalog, kroz aktivnosti svojih razvojnih banaka, AFD i KfW. Obe institucije se međusobno redovno konsultuju i planiraju da mobilišu dodatna finansijska sredstva – neke od njih kroz zajedničko sufinansiranje sa drugim razvojnim partnerima – kako bi podržale mapu puta Srbije u ovoj oblasti u 2022. godini u vidu programskih zajmova za javne politike, investicionih projekata koji pozitivno utiču na zaštitu životne sredine, kao i programa tehničke saradnje.

Inovacije, mladi i pomirenje

Francuska i Nemačka podržavaju RYCO – Regionalnu kancelariju za saradnju mladih – koja je pod njihovim pokroviteljstvom pokrenuta 2016. godine i koja promoviše, između ostalog, pomirenje u regionu, osnaživanje i socijalno preduzetništvo. Dve zemlje podržavaju i uključivanje organizacija mladih Srbije u forume EU u kojima se razgovara o budućnosti Evrope, na lokalnom nivou i u EU: od 24. do 26. januara 2022. godine, predstavnici mladih sa Zapadnog Balkana učestvovaće na konferenciji u Strazburu posvećenoj osnaživanju mladih, organizovanoj u saradnji sa Francusko-nemačkom kancelarijom za mlade.

U oblasti inovacija, Francuski institut i Gete institut u Srbiji udružili su snage sa Srpskom asocijacijom industrije video igara, kako bi dali evropsku perspektivu  sve dinamičnijem sektoru razvoja video igara. Dvadeset i troje učesnika iz Srbije organizovanih u pet timova prošlo je osmomesečnu obuku iz ove oblasti, tokom koje su mladi profesionalci, stvaraoci, pisci, grafički umetnici i inženjeri zvuka sticali nove veštine uz nemačke, francuske i domaće stručnjake. Svih pet timova osmislilo je nove gejming koncepte, od kojih će jedan tim dobiti dalju podršku za razvoj i promociju.

• Regionalna saradnja, bezbednosni izazovi na Zapadnom Balkanu

Kao zemlje članice Evropske unije i Berlinskog procesa, Francuska i Nemačka ostaju posvećene podršci regionalnoj saradnji i pomirenju. Oni aktivno doprinose dijalogu Beograda i Prištine pod okriljem EU.

Francuska i Nemačka takođe pridaju poseban značaj regionalnoj saradnji u oblasti bezbednosti, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Od 2017. godine pružaju političku, finansijsku i tehničku podršku implementaciji regionalne mape puta protiv nelegalnog posedovanja, zloupotrebe i prometa malokalibarskog i lakog naoružanja, u okviru inicijative kojom kopredsedavaju zajedno sa EU.

FRANCUSKA I NEMAČKA SPOLJNA POLITIKA: KULTURA KOMUNIKACIJE KROZ KONSULTACIJE

Visok prioritet koji je nova nemačka vlada dala francusko-nemačkoj saradnji ilustruje podatak da je upravo Pariz bio odredište prvih zvaničnih inostranih poseta kancelara Olafa Šolca i ministarke za spoljne poslove Analene Berbok decembra 2021. godine. Kao bliski partneri, Nemačka i Francuska svoju saradnju stavljaju u službu Evropske unije i rade na zajedničkoj viziji jedne snažne, suverene, održive, na budućnost usmerene i ujedinjene Evrope.

Francuska i Nemačka se međusobno konsultuju na svim političkim i administrativnim nivoima, uključujući međunarodne i evropske forume. Prioriteti francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije (oporavak, snaga, osećaj pripadnosti – koji će doprineti suverenijoj EU) u velikoj meri su u skladu sa nemačkim predsedavanjem (tokom drugog polugodišta 2020). Konkretno, Francuska će da promoviše finalizaciju Bele knjige o „strateškom kompasu“ EU koja je pokrenuta tokom nemačkog predsedavanja. Slične konsultacije su u toku u okviru grupe G7, kojom trenutno predsedava Nemačka.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!