Vršenje uticaja u svakodnevnom govoru najčešće ima negativnu konotaciju. Često se podrazumeva da je to vid manipulacije jedne strane koja kao krajnji cilj ima samo zadovoljenje sopstvenih želja ili ostvarenje svojih planova.

Zapravo, u tome i leži ključna razlika između manipulisanja i vršenja uticaja – u manipulaciji se u velikoj meri zanemaruju potrebe druge strane, dok se pri vršenju uticaja fokusiramo na unapređenje i negovanje odnosa, kao i svest o potrebama druge strane.

Ukoliko želimo da budemo uspešni u vršenju uticaja – potrebno je da na umu imamo nekoliko osnovnih postulata. Pre svega, potrebno je da budemo svesni cilja komunikacije, sebe i sopstvenih ponašanja i osećanja, kao i drugih i njihovih osećanja i potreba. Pored toga, moramo da uskladimo sve dobijene informacije i pronađemo zajedničku osnovu na kojoj možemo da gradimo dalji odnos, kako bismo ostvarili cilj komunikacije i zadržali dugoročno dobre odnose.

Naredno, trebalo bi da imamo u vidu postulat otvorenosti kojom omogućavamo drugoj strani da nas razume i da, zapravo, dobijemo ono što nam je potrebno. Sledeće, potrebno je poznavanje životne pozicije iz koje komuniciramo (i postupamo). To može biti pozitivno ili negativno posmatranje sebe i drugih. Ukrštanjem ovih kategorija, dobijamo 4 moguća načina reagovanja i komuniciranja (pasivno, agresivno, pasivno-agresivno i asertivno).

Ukoliko želite da saznate koje sve taktike mogu da se primene u komunikaciji, koje su Vaše najjače strane, kao i oblasti za dalji razvoj i na koji način možete da vršite uticaj tako da uvažavate ne samo svoje već i potrebe druge strane, prijavite se za jednodnevni H.art-ov otvoreni trening Pregovaranje/Vršenje uticaja planiran za 5. april 2019.

Za sva pitanja, dodatne informacije o treningu i prijave za učešće – kontaktirajte nas putem mejla na office@hart.rs ili pozivom na 065/210-75-02.

 

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!