Društvo

Za unapređenje kvaliteta rada šest instituta 14 miliona evra

Potpisan je Memorandum o razumevanju u cilju pružanja podrške procesu transformacije instituta koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost.

„Kako bi smo osigurali kvalitet naučnoistraživačkog rada neophodno je da ojačamo naučnoistraživačke organizacije. Zato je Vlada Republike Srbije i stvorila preduslove za transformaciju naučnoistraživačkih instituta koji podrazumevaju: jačanje kapaciteta instituta kroz ekspertsku podršku, obuke i uključivanje u relevantne međunarodne naučne mreže, podršku u transferu tehnologije i naučnoistraživačkih rezultata i unapređenje strateške infrastrukture. Podršku za ovaj proces koji je od izuzetnog značaja za izvrsnost i relaevantnost srpske nauke obezbedili smo od naših partnera - Svetske banke i Evropske unije. Cilj je da, poput naših velikih naučnika i izumitelja, nauku stavimo u funkciju razvoja ekonomije i društva u celeni“, rekao je minister prosvete Branko Ružić.

Za transformaciju instituta opredeljeno je oko 14 miliona evra, kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji – Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE), koji se finansira i realizuje kroz čvrsto partnerstvo Republike Srbije, Svetske banke i Evropske unije, sa ciljem dodatnog ulaganja u nauku, tehnološki razvoj, inovacije i inovativno preduzetništvo.

Govoreći o značaju projekta, čija je realizacija počela u maju 2020. godine, prof. Dr Viktor Nedović, direktor projekta SAIGE, istakao je da se realizacija odvija kroz tri komponente koje obuhvataju: dalju reformu naučnoistraživačkog sektora, podršku programa Fonda za nauku i jačanje saradnje sa srpskom dijasporom, kao i Podršku novom Programu Fonda za inovacionu delatnost - Programu Akceleracije. Pored toga iz ovih izvora podržava se dalje sprovođenje Strategije pametne specijalizacije i održavanje kontinuiranog dijaloga sa zainteresovanim stranama kako bi mere podrške imale veći efekat.

Ministarstvo je u 2020. godini sprovelo proces vrednovanja instituta koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost na osnovu upitnika u kome su instituti sami procenili trenutno stanje i ključne prilike za unapređenje. Instituti su se takođe izjasnili o tome da li žele da na dobrovoljnoj osnovi nastave dalje učešće u procesu koji podrazumeva spoljnu međunarodnu ekspertsku procenu i pripremu plana transformacije. Nakon izjašnjavanja usledila je selekcija i odabrana je prva grupa od šest instituta koja je nastavila učešće u daljem procesu. Krajnji rezultat ove faze su planovi transformacije usaglašeni sa rukovodstvima instituta.

„SAIGE projekat je od velikog značaja ne samo za Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo već i za sve učesnike pa i samu naučnu zajednicu Srbije jer kroz ovu podršku u smislu transformacija naučnih instituta imamo veću šansu da se uključimo u globalne tokove kako nauke tako i ekonomije“, istakla je dr Jelena Begović, direktor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

„Naš institut je prošao kroz sličan projekat u prethodnim godinama i zaista možemo da posvedočimo koliki je uticaj imao na nas od samog vrha instituta do istraživača. Najbolji pokazatelj danas ogleda se u veliki uspehu koji ostvarujemo kako na pozivima Fonda za inovacionu delatnost i Fonda za nauku tako i u značajnom povećanju projekata sa domaćim i međunarodnim kompanijama na polju biotehnologije i biomedicine“, rekla je ona.

Cilj projekta SAIGE je da se poboljša relevantnost i izvrsnost naučnih istraživanja i podigne kapacitet naučnoistraživačkih organizacija, kao i da se unapredi inovativno preduzetništvo i pristup izvorima finansiranja za rast kompanija i doprinose rastu i konkurentnosti srpske ekonomije.

Projekat SAIGE podržava i dalju reformu naučno istraživačkog sektora, programe Fonda za nauku u cilju jačanja veza između privrednog i akademskog sektora, kao i programe Fonda za inovacionu delatnost u cilju razvoj  inovativnih  privrednih društava. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!