Društvo

Zajedno protiv nasilja nad decom

Svi nadležni organi i institucije treba da deluju koordinisano i udruženo kako bi se obezbedila bolja bezbednost dece i njihova veća zaštita od nasilja, istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić na VII Međunarodnoj konferenciji „Bezbednost i odgovornost 2022.“ i naglasila da ujedno treba osnaživati i decu i uvažiti njihovo mišljenje.

„Zaštita dece i njihova bezbednost je prioritet svih državnih organa. Ovo je tema koja zahteva stalnu pažnju svih nas. Deca su naša budućnost i zato je svaki korak u unapređenju njihovih prava i zaštite, kao i briga o njima, korak ka izgradnji boljeg i naprednijeg društva“, istakla je ministarka Kisić.

Kako je navela, sprečavanje i suzbijanje nasilja nad decom i zaštita dece od nasilja predstavljaju jedan od prioriteta nacionalne politike Vlade Republike Srbije. S tim u vezi, donete su različite strategije i protokoli.

Vlada je 2020. godine donela Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020-2023., a ove godine je usvojila i novi Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja koji uključuje nove pojavne oblike nasilja, kao što su digitalno nasilje i dečiji rad.

Kisić je istakla i da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja priprema novu Strategiju socijalne zaštite u kojoj će naročita pažnja biti posvećena segmentu razvoja intenzivnih usluga za decu i porodice sa decom. Jedna od takvih usluga je usluga porodičnog saradnika koja će biti implementirana u okviru centara za decu, mlade i porodicu.

Ministarka Kisić je podsetila i na Nacionalnu dečiju liniju NADEL koja deluje više godina u okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine i koja je pored savetodavne telefonske linije za decu i mlade razvila i anonimnu i poverljivu onlajn uslugu za dopisivanje odnosno ''četovanje'' sa stručnim savetnicima i psiholozima.

VII Međunarodnu konferenciju „Bezbednost i odgovornost 2022.“ otvorila je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, a na konferenciji su govorili i ambasador SAD u Srbiji Kristofer Robert Hil i zvanični zastupnik Centra za nestalu i zlostavljanu decu i osnivač Fondacije Tijana Jurić Igor Jurić.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!