Propisi

Zakon o zaposlenima bez podrške svih sindikata

Socijalno ekonomski savet nije dao saglasnost na Nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama, a prema najavama ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića nacrt će biti prosleđen Vladi Srbije a potom i u Skupštinu u decembru.

"Na žalost nismo uspeli da dođemo do koncenzusa da Socijalno ekonomski savet ovaj zakon podrži. Većina sindikata koji su učestvovali u raspravi su imali pozitivno mišljenje. Međutim, bilo je onih sindikata poput sindikata kulture i deo obrazovanja koji nisu prihvatili ovaj zakon. Iz tog razloga nisu data pozitivna mišljenja", rekao je predsedavajući Saveta i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!