Društvo

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti: Građani moraju znati ko i zašto sakuplja lične podatke

Suština novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) jeste da se zaštite podaci o ličnosti, kao i da građani znaju ko sakuplja lične podatke, kako ih obrađuje i šta sa njima radi, rečeno je na konferenciji „Predstavljanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović istakao je da ne treba zaboraviti da podaci o ličnosti u današnje vreme imaju trgovinsku, odnosno ekonomsku vrednost, te da stoga građani moraju biti sigurni u pogledu toga ko prikuplja njihove podatke.

„Ne postoji dovoljno široka svest o tome da građani imaju prava da znaju ko sakuplja podatke, šta sa njima radi, kako ih obrađuje i to je suština ovog zakona. Mislim da je momenat za zakon dobar“, rekao je Backović i podsetio da su se institucije devet meseci pripremale za početak primene novih zakonskih mera u oblasti zaštite podataka.

On je apelovao na sve činioce koji imaju dodira sa primenom novog zakona, putem nadzora i putem primene, da ulože maksimalan napor i ponovio da cilj ovog zakona nije da se neko kažnjava, već da najbolje zaštiti podatke građana.

Backović smatra da će polako „sazrevati svest“ o potrebi da se podaci građana tretiraju sa dužnom pažnjom i naglašava da će Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sprovoditi nadzor nad primenom ZZPL-a.

Zlatko Petrović iz Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti istakao je da novi zakon donosi nova prava fizičkim licima, a, sa druge strane, donosi niz obaveza rukovaocima i obrađivačima, koji neposredno manipulišu podacima.

„Bili smo u obavezi da uskladimo naše zakonodavstvo sa evropskim u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je donet, primenjuje se već više od mesec dana. Poverenik je već pokrenuo više postupaka nadzora prema novom ZZPL, a takođe, prema zakonu, Poverenik treba da vodi evidenciju lica za primenu ZZPL“, rekao je Petrović.

Jelena Jovanović iz Privredne komore Srbije rekla je da novi zakon kompleksan, da dotiče sve privredne subjekte u Srbiji, te da ima visoke zahteve za naše privrednike, ali isto tako i za privrednike iz EU.

„Potrebno je puno raditi na tome kako se obaveštavaju fizička lica, kako se prikupljaju podaci, kako se oni obrađuju, smeju li da se obrađuju i kako treba da se čuvaju. Svaki privredni subjekt ima podatke o ličnosti svojih zaposlenih, moramo da znamo ko ima pristup tim podacima i šta se s njima radi“, naglasila je Jovanović. Kako je dodala, fizičko lice mora dati saglasnost za korišćenje njegovih ličnih podataka, te mora znati za šta će se oni koristiti.

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu Saša Gajin predstavio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a održane su i diskusije „Usaglašavanje sektorskih propisa sa odredbama ZZPL“ i „Primena ZZPL i pratećih podzakonskih akata“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!