Finansijske usluge

Zdravlje i odgovornost: usluge Milenijum osiguranja dostupne online i putem telefona

Usled aktuelne situacije sa korona virusom u našoj zemlji i proglašenja vanrednog stanja, kompanija „Milenijum osiguranje“ a.d.o., preduzela je mere zaštite svojih klijenata i zaposlenih u skladu sa preporukama državnih i zdravstvenih institucija, u cilju prevencije i sprečavanja daljeg širenja virusa „Covid -19“.

Tokom rada pod izmenjenim okolnostima, korisnicima osiguranja su usluge dostupne putem online i telefonskih servisa i mogu se ostvariti bez odlaska u ekspozituru.

Počev od 23. marta, ekspoziture i prodajne kacelarije Milenijum osiguranja će raditi radnim danima u skraćenom režimu, od 9 do 14 časova. Radno vreme svih ekspozitura i prodajnih mesta dostupne su ovde.

Rokovi za prijavu štete produžavaju do normalizacije situacije u celoj zemlji.

Od brojnih usluga dostupnih bez odlaska u ekspozituru, izdvajamo sledeće mogućnosti:

- Kupovina polisa osiguranja 24/7 putem webshop-a
Online kupovina polisa za svega nekoliko minuta i bez rizika od izlaganja virusu, omogućena je za putno, osiguranje Pomoć na putu, osiguranje domaćinstva i Siguran kvadrat (osiguranje stana, stvari u stanu i članova domaćinstva).

Ugovaranje polise izvršava se na Milenijum webshop-u: https://webshop.milenijum-osiguranje.rs/  

- Zahtevi za ponudu i obnovu osiguranja
Svi zahtevi za ponudu i obnovu osiguranja mogu biti podneti i realizovani na jedan od tri načina:
1. Ispunjavanjem kontakt forme na našem sajtu http://mios.rs/kontakt/
2. Pozivanjem Call centra na broj telefona 011/7152-300 (sa svih mreža)
3. Slanjem upita na mejl adresu office@milenijum-osiguranje.rs.

Nakon poslatog zahteva, klijenti će biti kontaktirani od strane Savetnika prodaje Milenijum osiguranja, koji su mobilni i dostupni svima, poštujući principe maksimalne zaštite sopstvenog i tuđeg zdravlja.

- Prijava štete bez odlaska u ekspozituru 
Svi korisnici osiguranja od autoodgovornosti i autokaska imaju na raspolaganju naš 24/7 online servis dostupan na linku https://stete.milenijum-osiguranje.rs/pls/apex_insur5/f?p=123:300. 
Sve ostale vrste odštetnih zahteva mogu se prijaviti takođe non-stop, u dva koraka:
1. Preuzimanjem i popunjavanjem obrazaca sa linka http://www.mios.rs/strana/prijava-stete.html
2. Slanjem popunjenog zahteva na mejl adresu prijava@milenijum-osiguranje.rs

Popunjene zahteve za prijavu štete korisnici mogu slati i na adresu ekspoziture Milenijum osiguranja putem redovne pošte.

Klijentima je na raspolaganju i telefonska prijava štete, putem telefona: 011/7152-300.

- Call centar i mejl adresa
Za sva pitanja i informacije korisnicima naših polisa i svima koji žele da zaključe polisu, Call centar Milenijum osiguranja je dostupan svakog radnog dana od 8 do 16h na broj telefona:
011/7152-300 (sa svih mreža).  Sva pitanja i zahtevi mogu se uputiti i putem mejla office@milenijum-osiguranje.rs.

- Savetnici prodaje
Tokom vanrednog stanja, kao i do sada, Savetnici prodaje Milenijum osiguranja stoje na raspolaganju svojim klijentima za sva dodatna pitanja.

- Coris kontakt Centar 
Kontakt centar namenjen korisnicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja dostupan je 24/7 putem brojeva telefona na kartici osiguranja svakog osiguranika.

- Coris centar za pomoć na putu
Kontakt centar namenjen korisnicima Pomoći na putu dostupan je 24/7 putem telefona 011/36-36-906

I u narednom periodu, Milenijum osiguranje nastaviće da preduzima sve neopodne mere za sprečavanje izlaganja virusu svojih klijenata i zaposlenih. Pozivamo i Vas da postupite odgovorno, ostanete kod kuće i date svoj doprinos u zajedničkoj borbi protiv širenja koronavirusa i suzbijanju njegovih posledica.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!