Razvoj

Značaj planiranja u kontroli i upravljanju

Planiranje je jedan od osnovnih zadataka finansijskog kontrolora. To nije slučajno, s obzirom na značaj planiranja u kontroli i upravljanju.

Planiranje se obično odvija na dva nivoa i oba su jednako važna za uspostavljanje efikasnog sistema kontrole, i to:

§  Strateško planiranje ili dugoročni nivo, gde se definišu mere za jačanje pozicije na tržištu, povećavaju prihodi i smanjuju troškovi.

§  Operativno planiranje ili kratkoročni nivo, koje ima za cilj definisanje koraka kako bi se povećala dobit i kontrola troškova (u suštini, to je plan kako ćemo ispuniti prethodno postavljene strateške ciljeve).

Proces strateškog planiranja se radi najčešće na pet godina i uključuje nekoliko koraka, koji se razlikuju u skladu sa potrebama poslovanja i industrije u celini, a to su:

§  Analiza prošlih trendova na tržištu

§  Istraživanje o očekivanim kretanjima u razdoblju planiranja

§  Studija o uticaju novih tehnologija, ekonomskog razvoja i drugih faktora na trendove

§  Analiza konkurentske sposobnosti preduzeća da iskoristi tržišne trendove

§  Analiza sposobnosti kompanije u odnosu na konkurente da iskoristi trzišne trendove

§  Identifikacija najprofitabilnijih aktivnosti kompanije

§  Definicija investicija potrebnih za postizanje ciljeva (marketing, kanali distribucije i prodaje, ulaganje u osoblje, proizvodnju, znanje, opremu)

§  Spajanje svih navedenih koraka u plan finansiranja

§  Proširenje plana finansiranja, detaljni plan za prvu godinu

Krajnji rezultat ovih koraka, plan za narednih nekoliko godina i detaljan plan u prvoj godini zove se budžet. Idealni meseci za početak strateškog planiranja jesu septembar i oktobar, s obzirom da je to osnova za detaljni kratkoročni plan.

Za finansijskog kontrolora posao nije završen sastavljanjem plana budući da je najbitniji deo praćenje učinaka i analiza odstupanja od plana.

 

Biljana Sparavalo,

Finance & Controlling Senior Consultant

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!