Društvo

Žrtve osnažene da prijave nasilje

Sve veći broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici ne znači da nasilje u Srbiji eskalira, već da su se žrtve osnažile da nasilje prijave i da veruju institucijama da će ih zaštititi, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović na konferenciji „Nijedna više“, koja je u Skupštini grada Beograda održana povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka svetske kampanje „16 dana aktivizma”.

Kuburović je istakla da je od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (1. jun 2017. godine) do kraja oktobra 2019. godine razmatrano više od 119.000 slučajeva nasilja u porodici.

„Od usvajanja zakona javni tužioci su u 41.914 slučaja stavili predlog da se produže hitne mere, koje je izrekla policija, a sud je produžio 41.397 hitnih mera. Dakle, u 41.397 slučajeva sistem je reagovao preventivno i sprečio da do nasilja većeg inteziteta dođe“, istakla je ministarka Kuburović.

Ministarka pravde je dodala i da su grupe za koordinaciju od početka primene Zakona izradile 34.347 individualnih planova zaštite i podrške kojima se predviđaju konkretne  mere zaštite i podrške žrtvi usklađene sa njenim potrebama.

Kuburović je istakla da je takvim zalaganjem došlo do unapređenja postupanja svih nadležnih, a da se to najbolje vidi poređenjem rezultata primene Zakona u periodu od juna do oktobra 2017. godine i od juna do oktobra ove godine, gde se beleži porast u svim kategorijama, ali daleko najveći u broju izrađenih individualnih planova zaštite i podrške.

„Tako je za 5 meseci 2017. godine izrađeno  3.779 planova, a u istom periodu 2019. godine 8.342, dakle čak 121 odsto više planova“, naglasila je ministarka pravde.

Ona je podsetila da su zajedno sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici usvojene i izmene Krivičnog zakonika, kojima su uvedena nova krivična dela, poput proganjanja i polnog uznemiravanja.

„Za ove dve i po godine imamo 140 lica koja su osuđena za polno uznemiravanje i proganjanje“, naglasila je Kuburović i dodala da je žrtvama dodatna podrška obezbeđena i Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, koji se primenjuje od 1. oktobra ove godine.

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević istakla je da je danas odnos nadležnih i društva prema žrtvama daleko bolji, kao i finansiranje, te da to daje nadu ženama u problemu da znaju da su bitne i da neko na njih misli.

Konferenciju je organizovao Sekretarijat za socijalnu zaštitu u saradnji sa Udruženjem građana „Amikus”, u cilju širenja svesti javnosti o nasilju nad ženama.     

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!